Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Εγκαταστάσεις

Το ΟΑΚΙ είναι ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του πανεπιστημίου καθώς επίσης και την επιστημονική υποστήριξη αθλητών.

Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΙ περιλαμβάνουν σύστημα τρισδιάστατης ανάλυσης κίνησης, ισοκινητικό δυναμόμετρο, δύο δυναμοδάπεδα, σύστημα τηλεηλεκτρομυογραφίας, σύστημα ανάλυσης της ισορροπίας, διαγνωστικό υπερηχοτομογράφο, ηλεκτροκαρδιογράφο, απινιδωτή, αναλυτή αναπνευστικών αερίων, αναλυτή γαλακτικού οξέως, σύστημα φωτοκυτάρρων New Test Power Timer, αρθρόμετρο, αισθητήρες πίεσης, δαπεδοεργόμετρο και στατικό ποδήλατο.