Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Lactate Analyzer

Ο Lactate Analyzer (Accutrend) χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπέδων γαλακτικού οξέως στο αίμα.

Η χρήση του αποσκοπεί στον καθορισμό της καμπύλης ανοχής και στο ρυθμό απομάκρυνσης γαλακτικού οξέως πριν και μετά την μέγιστη άσκηση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση σχετικών με την αντοχή παραμέτρων και για την κατάρτιση προγράμματος προπόνησης.