Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Εκπαίδευση

Το Κέντρο μας διοργανώνει ημερίδες και προγράμματα μαθημάτων.