Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

ESSR 16th Annual Congress of the European Society of Musculoskeletal Radiology

11.06.2009

Η ιατρός και μέλος του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Ιωαννίνων Κατερίνα Ντούλια έλαβε μέρος στο 16ο ετήσιο συνέδριο του ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology Ευρωπαϊκή Κοινότητα Μυοσκελετικής Ακτινολογίας) το οποίο έγινε στις 11-13 Ιουνίου 2009, στη Γένοβα (Ιταλία) με μία προφορική ανακοίνωση:

The role of contrast-enhanced MRI in the evaluation of the revascularization process of the anterior cruciate ligament graft;
A. Ntoulia, F. Papadopoulou, S. Ristanis, C. Moraitι, M. Argyropoulou, A. Georgoulis

http://www.essr.org/