Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Νέα

03.05.2010

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΜΒΙΟ (Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής), 4-6 Ιουνίου 2010, Ιωάννινα

Το Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ) 4-6 Ιουνίου 2010 στα Ιωάννινα.  Στο συνέδριο αυτό τα μέλη του ΟΑΚΙ με επικεφαλής τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής Αναστάσιο Δ. Γεωργούλη θα παρουσιάσουν σε μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα την "Εμβιομηχανική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου" σειρά εργασιών που σχετίζονται με in vivo  και in vitro έρευνες που έγιναν στο εργαστήριό μας. 

Οι προφορικές ομιλίες που θα απαρτίζουν αυτή τη στρογγυλή τράπεζα είναι:

1) Εισαγωγή. Καθηγητής Αναστάσιος Δ. Γεωργούλης

2) "Μελέτη ακουστικής εκπομπής κατά τη διάρκεια ρήξης του ΠΧΣ. Πτωματική μελέτη", Εισηγητής: Νικόλαος Πάσχος

3) "Ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικού μηχανισμού του γόνατος σε συνθήκες κόπωσης μετά από πλαστική ΠΧΣ με μόσχευμα οπίσθιων μηριαίων", Εισηγητής: Σταύρος Ριστάνης

3) "Επίδραση της έντασης άσκησης στα ΗΜΓ πρότυπα μυϊκής ενεργοποίησης αθλητών με πλαστική ΠΧΣ", Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πάτρας.

4) "Ανάλυση βάδισης σε ρήξη ΠΧΣ και μετά την πλαστική αποκατάσταση αυτού με χρήση μη γραμμικών παραμέτρων", Εισηγητής: Κωνσταντίνα Μωραίτη

5) "Συσχέτιση του χρόνου πλαστικής ΠΧΣ με την κνημιαία στροφή κατά τη διάρκεια δυναμικής δοκιμασίας.  Μελέτη με ανάλυση βάδισης", Εισηγητής: Φραντζέσκα Ζαμπέλη

03.05.2010

14th ESSKA (European Society of Spots Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) Congress, Oslo/Norway, 9-12 June, 2010

Τα μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Ιωαννίνων Ριστάνης Σταύρος, Ντούλια Κατερίνα, Πάσχος Νικόλαος, Μωραίτη Κωνσταντίνα, Πάτρας Κώστας, Ζαμπέλη Φραντζέσκα, Ξεργιά Σοφία, Βασιλειάδης Χάρης και ο Καθηγητής Γεωργούλης Αναστάσιος, θα λάβουν μέρος στο 14ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τις Αθλητικές Κακώσεις, Χειρουργική Γόνατος, και Αρθροσκόπηση, (European Society of Spots Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, ESSKA)  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Ιουνίου, 2010, στο Όσλο (Νορβηγία).  Το ΟΑΚΙ θα συμμετάσχει με τις κάτωθι επιστημονικές εργασίες:

1) "Assymetries in the neuromuscular response of vastus lateralis and biceps femoris muscles during high intensity running in ACLR reconstructed competitive soccer players" - Διάλεξη: Καθηγητής Α.Δ. Γεωργούλης

2) "Neuromuscular adaptations of the knee flexor mechanism after harvesting the hamstrings for ACL reconstruction, under fatigue conditions" - Προφορική Παρουσίαση, Εισηγητής: Σ.Ριστάνης

3) "Diagnostic value of quantitative contrast-enhanced MRI in evaluating the revascularization of the anterior cruciate ligament autograft"- Προφορική Παρουσίαση, Εισηγητής: Κ.Ντούλια

Η παραπάνω συμμετοχή αποτελεί πανελλήνια διάκριση καθώς βραβεύθηκε από την Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία, και γι αυτό το λόγο θα παρουσιαστεί στο National Awards session του συνεδρίου της ESSKA όπου θα παρουσιαστούν όλες οι εργασίες που βραβεύθηκαν στη χώρα τους.

4) "Cadaveric study of acoustic emission monitoring during anterior cruciate ligament failure under uniaxial tension" - Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Ν.Πάσχος

5) "Reconstruction using either a BPTB or Hamstrings autograft does not restore gait variability two years post-op"- Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Κ.Μωραΐτη

6) "Correlation between timing of anterior cruciate ligament reconstruction and tibial rotation" - Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Φ.Ζαμπέλη

 

Ο Καθηγητής Α.Δ.Γεωργούλης θα προεδρεύσει στα

1) Symposium "Reduction of internal rotation after ACL injury: what have we learned in the last years"

2) Session: Free papers- ACL

24.06.2009

Europeian college of sport science

Τα μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Ιωαννίνων Κώστας Πάτρας και Βασίλης Τσιάρας έλαβαν μέρος στο 14ο ετήσιο συνέδριο του ECSS (European College of Sports Science - Ευρωπαϊκή Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης) το οποίο έγινε στις 24-27 Ιουνίου 2009, στο Όσλο (Νορβηγία) με μία προφορική ανακοίνωση:

Electromyographic alterations are evident during heavy intensity treadmill running
K. Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis

Και δύο poster:

Asymmetries in muscle pecruitment patterns in ACLR and healthy soccer players during high intensity running
K. Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis

Estimating the velocity associated with the maximal oxygen uptake from the 20m shuttle run test in adolescents
V. Tsiaras, K. Patras, V. Masnou, A. Georgoulis, S. Kellis

http://www.ecss.de/

Εγγραφές 1 έως 4 από 6 » 12 »|