Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Κινηματική ανάλυση της βάδισης

Πραγματοποιείται για τη μελέτη:
Α. αθλητών με ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) που είτε αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, είτε υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης
Β. τραυματιών αθλητών ή αθλουμένων

Α. Κινηματική ανάλυση αθλητών που υπεβλήθησαν σε πλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ)

Η ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) στο γόνατο αποτελεί έναν σοβαρό τραυματισμό με συχνότητα εμφάνισης περίπου ενός τραυματισμού ανά 2 με 3 χιλιάδες άτομα γενικού πληθυσμού ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν περίπου 3000 ρήξεις ανά έτος.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πραγματοποιούνται περισσότερες από 150 τέτοιες επεμβάσεις το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πραγματοποιήθηκαν 70 αναλύσεις βάδισης σε ασθενείς πριν και μετά το χειρουργείο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του πρωτοκόλλου αυτού είναι η τρισδιάστατη ανάλυση της κίνησης κατά τη βάδιση, το άλμα και προσγείωση, και τη στροφή μετά από κατέβασμα σκάλας. Σκοπός της κινηματικής ανάλυσης στους ασθενείς αυτούς είναι η διερεύνηση των παρακάτω:
επιλογή της ιδανικής χειρουργικής τεχνικής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων λειτουργικότητας, δηλαδή αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε τεχνικής ως προς την αποκατάσταση της φυσιολογικής κίνησης και της μυϊκής απόδοσης.
η επίπτωση του χειρουργείου στην ενεργοποίηση των μυών του κάτω άκρου. Στον εντοπισμό δηλαδή των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τους ασθενείς που αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά μετά τη ρήξη ΠΧΣ, από εκείνους που ανταποκρίνονται πτωχά στις κινητικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στα κάτω άκρα.
διερεύνηση του προβλήματος της στροφικής αστάθειας που φαίνεται ότι παραμένει μετά την αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ με τις ισχύουσες τεχνικές και ενοχοποιείται για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας μακροπρόθεσμα. Το ζήτημα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα έντονα τη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα τα τελευταία χρόνια και προτείνονται συνεχώς νέες βελτιωμένες τεχνικές τοποθέτησης των μοσχευμάτων καθώς και νέα μοσχεύματα.


Β. Κινηματική ανάλυση τραυματιών αθλητών ή αθλουμένων

Η κινηματική ανάλυση σε συνδυασμό με το μυοδυναμικό έλεγχο και την αξιολόγηση της ισορροπίας χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της λειτουργικής ικανότητας αθλητών μετά από οξείς αλλά και χρόνιους τραυματισμούς.

Έτσι στο Αθλητιατρικό Κέντρο τον τελευταίο χρόνο έχουν εξεταστεί 50 αθλητές με
διαστρέμματα ποδοκνημικής
μυικές θλάσεις
τενοντίτιδες και
χονδροπάθεια ή αστάθεια επιγονατίδας.

Είναι εμφανές, ότι η τεχνολογική και επιστημονική αρτιότητα του εργαστηρίου προάγει την αξιολόγηση και τον έλεγχο της πορείας αποκατάστασης μιας πολύ μεγάλης ομάδας τραυματισμών οι οποίοι:

μειώνουν την απόδοση αθλητών ανταγωνιστικού επιπέδου
είναι κοινωνικά επιβλαβείς διότι αποτρέπουν από την άθληση μεγάλο αριθμό αθλητών αναψυχής.