Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Δυναμομετρία και ηλεκτρομυογραφία

Η Δυναμομετρία και ηλεκτρομυογραφία περιλαμβάνει:

1. Τηλεμετρικός ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος της κίνησης και της δύναμης
2. Μυοδυναμικός έλεγχος
3. Έλεγχος ισορροπίας
4. Μέτρηση εκρηκτικότητας και μυϊκής ισχύος σε αθλητές πριν και μετά την προετοιμασία τους

1. Τηλεμετρικός ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος της κίνησης και της δύναμης

Χρησιμοποιείται για την μελέτη:


Τραυματιών αθλητών ή αθλουμένων.
Αθλητών ή αθλουμένων μετά από χειρουργική επέμβαση στα άνω ή κάτω άκρα.
Παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, με διαταραχές στην βάδιση πριν και μετά την εφαρμογή φαρμακευτικής θεραπείας.
Υγιών αθλητών και αθλουμένων για εκτίμηση της μυϊκής λειτουργίας και της αθλητικής απόδοσης.

Ο τηλεμετρικός ηλεκροφυσιολογικός έλεγχος γίνεται με τον ασύρματο ηλεκτρομυογράφο. Ο ασύρματος ηλεκτρομυογράφος καταγράφει την έναρξη, τη συνολική διάρκεια και το μέγεθος της ενεργοποίησης των μυών των κάτω άκρων. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη μελέτη των επιπέδων δραστηριότητας των μυών και στην αναγνώριση τυχόν μυϊκής δυσλειτουργίας.

2. Μυοδυναμικός έλεγχος

Πραγματοποιείται με το Biodex System-3 και χρησιμοποιείται για την μελέτη ׃
Α. αθλητών ή αθλουμένων μετά από συνδεσμικές βλάβες του γόνατος
Β. αθλητών ή αθλουμένων με μυϊκές θλάσεις ή τενοντίτιδες
Γ. αθλητών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

Η επίπτωση των συνδεσμικών κακώσεων, των μυικών θλάσεων και των τενοντίτιδων είναι συχνή στους αθλητικούς πληθυσμούς, είτε πρόκειται για αθλητές υψηλού επιπέδου είτε για ευκαιριακά αθλούμενους. Επίσης όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενός αθλητή τόσο αυξάνει η πιθανότητα για χειρουργική επέμβαση μετά από κάποια αθλητική κάκωση. Κοινό χαρακτηριστικό των συνδεσμικών κακώσεων, των μυϊκών θλάσεων, των τενοντίτιδων αλλά και των χειρουργικών επεμβάσεων είναι ότι επιδρούν δυσμενώς στην μυοδυναμική λειτουργία των αθλητών. Οι καταστάσεις αυτές εκδηλώνονται με διαφορετικού βαθμού ελλείμματα στις διάφορες παραμέτρους της μυϊκής λειτουργίας (μέγιστη ροπή, ρυθμός παραγωγής και φθίσης ροπής, ολικό έργο, χρόνος για μέγιστη ροπή και άλλες).

Με τον μυοδυναμικό έλεγχο σε τραυματισμένους αθλητές καθορίζεται η ποσότητα και η ποιότητα των μυικών ελλειμμάτων και θέτονται οι στόχοι της φάσης αποκατάστασης. Επίσης δίνονται κατάλληλες οδηγίες για μυϊκή ενδυνάμωση και οι αθλητές επανέρχονται μετά από ικανό χρονικό διάστημα για επανέλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η επιτυχία της παρέμβασης. Τέλος αναγνωρίζονται τυχόν προδιαθεσικοί παράγοντες (μυϊκή αδυναμία, μυϊκή ανισορροπία) με αποτέλεσμα την πρόληψη μελλοντικών υποτροπών.

Με τον μυοδυναμικό έλεγχο των αθλητών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αξιολογούνται τα άμεσα μετεγχειρητικά μυϊκά ελλείμματα τα οποία συνήθως είναι μεγάλου βαθμού. Δίνεται η δυνατότητα για αντικειμενική αξιολόγηση κάθε φάσης του προγράμματος αποκατάστασης του αθλητή και εκτιμάται με πλήρη ασφάλεια ο χρόνος επανόδου του αθλητή σε αγωνιστική δραστηριότητα. Μέσα στο διάστημα του τελευταίου έτους παρακολουθήσαμε 60 αθλητές.

3. Έλεγχος ισορροπίας

Ο έλεγχος της ικανότητας ισορροπίας πραγματοποιείται με το ΚΑΤ-2000 (Breg, Inc)
Η διατήρηση της ισορροπίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Περιφερικά ερεθίσματα (από οφθαλμούς, όργανο ισορροπίας στο αυτί αλλά και από τους υποδοχείς που βρίσκονται σε μύες, τένοντες και συνδέσμους) προσάγονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα απ' όπου ξεκινούν στη συνέχεια ερεθίσματα προς τους μύες με σκοπό τη διατήρηση τις ισορροπίας. Κακώσεις σε συνδέσμους και τένοντες δημιουργούν ελλείμματα στην ικανότητα ισορροπίας τα οποία μπορούν να εκτιμηθούν και να παρακολουθηθούν μέσω των στατικών αλλά και των δυναμικών test του ΚΑΤ-2000.

Το ΚΑΤ-2000 χρησιμοποιείται στο εργαστήριό για την παρακολούθηση της ικανότητας ισορροπίας σε αθλητές και αθλούμενους με συνδεσμικές κακώσεις κάτω άκρου προ και μετεγχειρητικά, καθώς και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, και σε συνδυασμό με τις άλλες δοκιμασίες εκτιμάτε η πορεία της αποκατάστασης του τραυματισμού.

Επίσης, με το ΚΑΤ-2000 εκτιμώνται και υγιείς αθλητές και αθλούμενοι για την εκτίμηση της επίδρασης στην ικανότητα ισορροπίας παραγόντων όπως η κόπωση, στα πλαίσια της μελέτης των προδιαθεσικών παραγόντων τραυματισμού.


4. Μέτρηση εκρηκτικότητας και μυϊκής ισχύος σε αθλητές πριν και μετά την προετοιμασία τους

Η μέτρηση της εκρηκτικότητας και της μυϊκής ισχύος γίνεται και αυτή με το Biodex System-3.

Η μυική ισχύς δηλαδή η ικανότητα παραγωγής μυϊκού έργου ανά μονάδα χρόνου παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την εκρηκτικότητα και είναι σημαντική σε όλα σχεδόν τα αθλήματα.

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για το σχεδιασμό ενός σφαιρικού προγράμματος αξιολόγησης της μυϊκής λειτουργίας και επομένως για βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται έλεγχοι αθλητών «ισχύος» όπως ποδοσφαιριστές, κωπηλάτες, καλαθοσφαιριστές, πριν και μετά την περίοδο προετοιμασίας τους. Οι επιδόσεις στα πρωτόκολλα ισχύος και εκρηκτικότητας συγκρίνονται και αξιολογείται έτσι η αποτελεσματικότητα του προπονητικού προγράμματος κατά την προαγωνιστική περίοδο στην βελτίωση των δύο αυτών πολύ σημαντικών παραμέτρων της αθλητικής απόδοσης. Ανάλογα με τις επιδόσεις των αθλητών δίνονται και οι κατάλληλες οδηγίες για τον περαιτέρω σχεδιασμό του προπονητικού προγράμματος.