Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΜΒΙΟ (Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής), 4-6 Ιουνίου 2010, Ιωάννινα

03.05.2010

Το Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ) 4-6 Ιουνίου 2010 στα Ιωάννινα.  Στο συνέδριο αυτό τα μέλη του ΟΑΚΙ με επικεφαλής τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής Αναστάσιο Δ. Γεωργούλη θα παρουσιάσουν σε μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα την "Εμβιομηχανική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου" σειρά εργασιών που σχετίζονται με in vivo  και in vitro έρευνες που έγιναν στο εργαστήριό μας. 

Οι προφορικές ομιλίες που θα απαρτίζουν αυτή τη στρογγυλή τράπεζα είναι:

1) Εισαγωγή. Καθηγητής Αναστάσιος Δ. Γεωργούλης

2) "Μελέτη ακουστικής εκπομπής κατά τη διάρκεια ρήξης του ΠΧΣ. Πτωματική μελέτη", Εισηγητής: Νικόλαος Πάσχος

3) "Ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικού μηχανισμού του γόνατος σε συνθήκες κόπωσης μετά από πλαστική ΠΧΣ με μόσχευμα οπίσθιων μηριαίων", Εισηγητής: Σταύρος Ριστάνης

3) "Επίδραση της έντασης άσκησης στα ΗΜΓ πρότυπα μυϊκής ενεργοποίησης αθλητών με πλαστική ΠΧΣ", Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πάτρας.

4) "Ανάλυση βάδισης σε ρήξη ΠΧΣ και μετά την πλαστική αποκατάσταση αυτού με χρήση μη γραμμικών παραμέτρων", Εισηγητής: Κωνσταντίνα Μωραίτη

5) "Συσχέτιση του χρόνου πλαστικής ΠΧΣ με την κνημιαία στροφή κατά τη διάρκεια δυναμικής δοκιμασίας.  Μελέτη με ανάλυση βάδισης", Εισηγητής: Φραντζέσκα Ζαμπέλη