Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Europeian college of sport science

24.06.2009

Τα μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Ιωαννίνων Κώστας Πάτρας και Βασίλης Τσιάρας έλαβαν μέρος στο 14ο ετήσιο συνέδριο του ECSS (European College of Sports Science - Ευρωπαϊκή Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης) το οποίο έγινε στις 24-27 Ιουνίου 2009, στο Όσλο (Νορβηγία) με μία προφορική ανακοίνωση:

Electromyographic alterations are evident during heavy intensity treadmill running
K. Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis

Και δύο poster:

Asymmetries in muscle pecruitment patterns in ACLR and healthy soccer players during high intensity running
K. Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis

Estimating the velocity associated with the maximal oxygen uptake from the 20m shuttle run test in adolescents
V. Tsiaras, K. Patras, V. Masnou, A. Georgoulis, S. Kellis

http://www.ecss.de/