Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

14th ESSKA (European Society of Spots Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) Congress, Oslo/Norway, 9-12 June, 2010

03.05.2010

Τα μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Ιωαννίνων Ριστάνης Σταύρος, Ντούλια Κατερίνα, Πάσχος Νικόλαος, Μωραίτη Κωνσταντίνα, Πάτρας Κώστας, Ζαμπέλη Φραντζέσκα, Ξεργιά Σοφία, Βασιλειάδης Χάρης και ο Καθηγητής Γεωργούλης Αναστάσιος, θα λάβουν μέρος στο 14ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τις Αθλητικές Κακώσεις, Χειρουργική Γόνατος, και Αρθροσκόπηση, (European Society of Spots Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, ESSKA)  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Ιουνίου, 2010, στο Όσλο (Νορβηγία).  Το ΟΑΚΙ θα συμμετάσχει με τις κάτωθι επιστημονικές εργασίες:

1) "Assymetries in the neuromuscular response of vastus lateralis and biceps femoris muscles during high intensity running in ACLR reconstructed competitive soccer players" - Διάλεξη: Καθηγητής Α.Δ. Γεωργούλης

2) "Neuromuscular adaptations of the knee flexor mechanism after harvesting the hamstrings for ACL reconstruction, under fatigue conditions" - Προφορική Παρουσίαση, Εισηγητής: Σ.Ριστάνης

3) "Diagnostic value of quantitative contrast-enhanced MRI in evaluating the revascularization of the anterior cruciate ligament autograft"- Προφορική Παρουσίαση, Εισηγητής: Κ.Ντούλια

Η παραπάνω συμμετοχή αποτελεί πανελλήνια διάκριση καθώς βραβεύθηκε από την Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία, και γι αυτό το λόγο θα παρουσιαστεί στο National Awards session του συνεδρίου της ESSKA όπου θα παρουσιαστούν όλες οι εργασίες που βραβεύθηκαν στη χώρα τους.

4) "Cadaveric study of acoustic emission monitoring during anterior cruciate ligament failure under uniaxial tension" - Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Ν.Πάσχος

5) "Reconstruction using either a BPTB or Hamstrings autograft does not restore gait variability two years post-op"- Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Κ.Μωραΐτη

6) "Correlation between timing of anterior cruciate ligament reconstruction and tibial rotation" - Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εισηγητής: Φ.Ζαμπέλη

 

Ο Καθηγητής Α.Δ.Γεωργούλης θα προεδρεύσει στα

1) Symposium "Reduction of internal rotation after ACL injury: what have we learned in the last years"

2) Session: Free papers- ACL