Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Study design, medical writing and reviewing in Arthroscopy and Sports Medicine, March 30th & 31st, 2012, Corfu, Greece

10.01.2012