Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Κινητική ανάλυση βάδισης

Η κινητική εκτίμηση γίνεται μέσω των δυναμοδαπέδων. Το δυναμοδάπεδο μετρά την αντίδραση του εδάφους στον κάθετο, προσθιοπίσθιο και εγκάρσιο άξονα κατά τις διάφορες δοκιμασίες δίνοντας μας τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τις δυνάμεις και τις ροπές στις διάφορες αρθρώσεις.
Ο συνδυασμός του με το οπτοηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα τρισδιάστατης ανάλυσης κίνησης και τον ασύρματο ηλεκτρομυογράφο παρέχει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο μελετάει με στατικές (π.χ. ο εξεταζόμενος στέκεται ακίνητος πάνω στο δυναμοδάπεδο) αλλά και με δυναμικές δοκιμασίες (π.χ. βάδιση) τραυματίες αθλητές ή αθλούμενους, που υπεβλήθησαν σε συντηρητική ή χειρουργική αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών καθώς και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση πριν και μετά από φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση, εκτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία της αποκατάστασής τους.
Επίσης μπορεί να εξετάσει υγιείς αθλητές και αθλούμενους σε κινήσεις προσομοιούμενες αθλητικές κινήσεις, με στόχο τη μελέτη του μηχανικής της κίνησης με απώτερο σκοπό την πρόληψη τραυματισμών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή.
Τέλος, μπορούν να μελετηθούν αθλητές ή αθλούμενοι με τον ίδιο τραυματισμό που αντιμετωπίζονται με διαφορετικές τεχνικές με σκοπό την ανεύρεση του πιο αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης.
Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εξεταστούν:
• ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) στη σταθερότητα του γόνατος καθώς και η αποτελεσματικότητα της πλαστικής αποκατάστασης μετά από ρήξη του, ως προς την επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργίας του γόνατος.
• οι νευρομυϊκές προσαρμογές που αναπτύσσονται μετά τη ρήξη του ΠΧΣ, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά την κατανόηση της μηχανικής της άρθρωσης του γόνατος.
• τα αποτελέσματα των διαφόρων τεχνικών πλαστικής αποκατάστασης ΠΧΣ στη λειτουργία του γόνατος.
• οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην άρθρωση του γόνατος (βλάβες μηνίσκων και χόνδρου) σε συνδυασμό με τα ευρήματα της μελέτης μας (κινηματικά, κινητικά, ηλεκτρομυογραφικά) οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ρήξης του ΠΧΣ. Έτσι θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε πώς η παθολογική κίνηση στο γόνατο σχετίζεται με την εμφάνιση των εκφυλιστικών αυτών αλλοιώσεων.
• ο ρόλος άλλων συνδέσμων στη σταθερότητα τόσο του γόνατος όσο και άλλων αρθρώσεων (π.χ. ποδοκνημική).