Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Δυναμοδάπεδα

Δύο δυναμοδάπεδα από τη Bertec που μετρούν την αντίδραση του εδάφους επάνω στο άκρο πόδι κατά την επαφή με το έδαφος στον κατακόρυφο, προσθιοπίσθιο και εγκάρσιο άξονα κατά τις διάφορες δοκιμασίες.

Η μέτρηση αυτών των δυνάμεων είναι σημαντική γιατί σε συνεργασία με τα κινηματικά δεδομένα από κάμερες μπορούν να υπολογιστούν οι δυνάμεις και ροπές που εφαρμόζονται στις διάφορες αρθρώσεις των κάτω άκρων.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στατικές και σε δυναμικές δοκιμές.

Κατά συνέπεια, η χρήση του μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων από ισορροπία, βάδιση ως και άλματα, καλύπτοντας έτσι όλες τις πιθανές κινήσεις που θα μπορούσαν να εξετασθούν.