Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Σύστημα ανάλυσης της βάδισης

Σύστημα ανάλυσης της βάδισης από την εταιρία Vicon Motion Systems (Oxford, UK) η οποία κατασκευάζει και το λογισμικό υποστήριξης Peak Motus (τη version του οποίου v .4.3.3 διαθέτουμε) μας παρέχει την δυνατότητα υπολογισμού μιας πληθώρας παραμέτρων της βάδισης.

Ο υπολογισμός των γωνιών στις αρθρώσεις γίνεται µε την χρήση του λογισμικού και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, όπως και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία αρκεί προηγουμένως ο χρήστης να έχει προγραμματίσει το σύστημα ώστε να υπολογίζει τις παραμέτρους που επιθυμεί.

Ο βασικός σκοπός του συστήματος αυτού είναι η μελέτη των διαταραχών της βάδισης και η διερεύνηση του μηχανισμού των αθλητικών κακώσεων αλλά και των μεταβολών που επιφέρουν αυτές στην κινηματική του μυοσκελετικού συστήματος. Το σύστημα μας αποτελείται από 8 κάμερες εκπομπής υπέρυθρου φωτός (ταχύτητα σύλληψης εικόνων 200 Hz , συγκριτικά με τα 12 Hz του ανθρώπινου οφθαλμού), εγκατεστημένες κυκλικά γύρω από τον διάδρομο εξέτασης σε χώρο με απόλυτη συσκότιση ώστε να μην ανιχνεύεται από τις κάμερες ηλιακή ακτινοβολία (υπέρυθρο φως). Πάνω στο δέρμα των κάτω άκρων του εξεταζόμενου τοποθετούνται 15 ανακλαστήρες φωτός, σφαιρικού σχήματος και διαμέτρου 2,5 εκατοστών (reflective markers).

Οι ανατομικές θέσεις τοποθέτησης των ανακλαστήρων στο σώμα του εξεταζόμενου επιλέγονται µε την βοήθεια εμβιοµηχανικού μοντέλου το οποίο είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συστήματος. Οι κάμερες εκπέμπουν υπέρυθρο φως και ανιχνεύουν την θέση των ανακλαστήρων καταγράφοντας την αντανάκλαση του υπέρυθρου φωτός, απεικονίζοντας έτσι τρισδιάστατα τον κάθε ανακλαστήρα. Με την βοήθεια του λογισμικού αναπαράγεται ένα μοντέλο των κάτω άκρων (stick figure) η κίνηση του οποίου παρακολουθείται στις τρεις διαστάσεις, αλλά και από οποιαδήποτε οπτική γωνία έχοντας τη δυνατότητα μεγέθυνσης της εικόνας σε συγκεκριμένα σημεία που μας ενδιαφέρουν π.χ. στο γόνατο.