Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Αρθρόμετρο

Το αρθρόμετρο εκτιμά την αστάθεια του γόνατος στον προσθιοπίσθιο άξονα. Το εργαστήριο μας διαθέτει το αρθρόμετρο ΚΤ-1000 (Medmetric Corp., San Diego, CA) το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1982. Εκτιμά με ακρίβεια την προσθιοπίσθια μετατόπιση της κνήμης σε σχέση με τον μηρό ακόμη και σε άτομα μυώδη ή εύσωμα στα οποία η κλινική εξέταση ίσως είναι προβληματική.

Σήμερα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξέτασης ασθενών με ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται:

* στη διάγνωση πλήρους ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου Αναφέρεται ότι διαφορά στην πρόσθια μετατόπιση της κνήμης ανάμεσα στα δύο κάτω άκρα μεγαλύτερη από 3mm είναι ενδεικτική ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου.
* στη διάγνωση μερικής ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Στα διαγνωστικά κριτήρια μερικής ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου αναφέρεται ότι η διαφορά στην πρόσθια μετατόπιση της κνήμης ανάμεσα στα δύο κάτω άκρα πρέπει να είναι μικρότερη από 5mm.
* στη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών που υποβλήθηκαν σε πλαστική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου
* σε παθήσεις του οπισθίου χιαστού συνδέσμου