Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Foot Switches

Foot Switches της NORAXON. Η ακριβέστερη ανάλυση κινηματικών δεδομένων απαιτεί την αναγνώριση των διαφόρων φάσεων του κύκλου βάδισης.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη real time καταγραφή του εξεταζόμενου κατά την εκτέλεση των μετρήσεων με ψηφιακή κάμερα καθώς και τη χρήση foot switches, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να καταγραφεί το πρότυπο επαφής του πέλματος κατά την ανθρώπινη βάδιση ή το τρέξιμο.

Η real time καταγραφή δεδομένων επαφής του πέλματος παρέχεται από το συγκεκριμένο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις ανιχνευτές για κάθε πέλμα.

Επίσης το σύστημα περιλαμβάνει έναν ενισχυτή ενσωματωμένο σε μία ζώνη την οποία φορά ο εξεταζόμενος στη μέση του, καθώς και καλώδια που φέρουν τους αισθητήρες και προσαρμόζονται σε 8 υποδοχείς του ενισχυτή. Επίσης παρέχεται ένα καλώδιο (240 ίντσες μήκος) για να μεταφέρονται τα δεδομένα σε οποιοδήποτε hardware.

Η ακριβής ανάλυση των κινηματικών δεδομένων απαιτεί την ανίχνευση των φάσεων.