Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Ηλεκτροκαρδιογράφος

Ηλεκτροκαρδιογράφος, ο οποίος μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την αερόβια φυσική κατάσταση των ασθενών πριν από κάθε μέτρηση που γίνεται στο εργαστήριό μας.