Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Ασύρματος ηλεκτρομυογράφος

Ασύρματος ηλεκτρομυογράφος από τη NORAXON χρησιμεύει για την καταγραφή της έναρξης, του συνολικού χρόνου και του μεγέθους της ενεργοποίησης των μυών.

Επιπρόσθετα η ασύρματη διαβίβαση στοιχείων επιτρέπει την εύκολη και άνετη τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και έτσι καθίσταται ιδανικό για τον έλεγχο της βάδισης καθώς και άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων, ακόμα και προσομοιούμενων αθλητικών δραστηριοτήτων για ευρύ δείγμα του πληθυσμού, από ευκαιριακά αθλούμενους ή αθλητές υψηλού επιπέδου μέχρι και ασθενείς με δυσκολίες στην κίνηση.

Τα σήματα τηλεμετρίας μπορούν να διασυνδεθούν με άλλες συσκευές μέτρησης όπως το σύστημα ανάλυσης κινήσεων, να αναγκάσουν τις πλατφόρμες, το ισοκινητικό δυναμόμετρο κ.λπ.