Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Σύστημα φωτοκυττάρων

Το σύστημα φωτοκυττάρων New Test Power Timer (photocells) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρόνου σε δρόμους ταχυτήτων από 10 έως 60 μέτρα.

Επίσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέγιστου κατακόρυφου άλματος (το οποίο συσχετίζεται με την ικανότητα παραγωγής ισχύος των κάτω άκρων).

Χρησιμοποιείται ακόμα για τον υπολογισμό του χρόνου αντίδρασης και για τον υπολογισμό του χρόνου εκτέλεσης δοκιμασιών δεξιότητας σε ποδοσφαιριστές.