Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Lange Skinfold Fat Caliper

Το Lange Skinfold Fat Caliper χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ποσοστιαίας κατανομής λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Ως μέθοδο ανάλυσης χρησιμοποιεί τη μέθοδο των επτά δερματοπτυχών η οποία βασίζεται στον μαθηματικό λογάριθμο των Jackson and Paullock.