Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Απινιδωτής

Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου είναι η ασφάλεια των ασθενών. Για αυτό το λόγο διατίθεται ο απινιδωτής Defi Monitor XD, αν και περιστατικά που να χρήζουν τέτοιας αντιμετώπισης δύσκολα συμβαίνουν στο εργαστήριό μας καθώς προνοούμε να εξετάζουμε τον ασθενή πριν από κάθε δοκιμασία (ερωτηματολόγια, καρδιολογικός έλεγχος, υπέρηχοι κ.λ.π.).