Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Σύστημα ανάλυσης αναπνευστικών αερίων

Το σύστημα ανάλυσης αναπνευστικών αερίων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας, για την οποία απαιτούνται ειδικά συστήματα με δυνατότητα καθορισμού των παραμέτρων της λειτουργίας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος όπως η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, το αναερόβιο κατώφλι, η συνολική κατανάλωση οξυγόνου, το αναπνευστικό πηλίκο και η μέγιστη καρδιακή συχνότητα.

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας είναι επομένως σημαντική σε αθλητές διότι επιτρέπει τον κατάλληλο σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων για τη βελτιστοποίησή της και άρα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Στο ΟΑΚΙ χρησιμοποιούμε το σύστημα CPX Ultima Series (MedGraphics, MN USA).