Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Δαπεδοεργόμετρο

Το δαπεδοεργόμετρο χρησιμοποιείται ευρέως για την παρακολούθηση αθλητών μέσω της καταγραφής κινηματικών αλλαγών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης προσπάθειας και μεταβαλλόμενων συνθηκών (αλλαγές κλίσης εδάφους). Το δαπεδοεργόμετρο αποτελείται από το κυρίως πλαίσιο με τον κινητήρα και τον κυλιόμενο τάπητα, τις πλάγιες μπάρες ασφαλείας και τον πίνακα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Το δαπεδοεργόμετρο RUNRACE HC 1200 είναι κατασκευασμένο με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι ιδανικό μέσο εξέτασης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας αθλητών σε μονάδες εργοσπιρομετρικού ελέγχου. Οι διαστάσεις του (86 Χ 224) και η ισχυρή απορρόφηση ισχύος παρέχουν στον ασκούμενο αίσθηση ασφάλειας, κάτι πολύ σημαντικό για την εκτέλεση μέγιστων προσπαθειών με ελάχιστο κίνδυνο τραυματισμού. Ο κυλιόμενος τάπητας είναι κατασκευασμένος κατά του στατικού ηλεκτρισμού, ενώ και η επιβράδυνση μετά το πέρας της άσκησης είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Κάθε αλλαγή της κλίσης ή της ταχύτητας προαναγγέλλεται με ειδικό σήμα, ενώ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία θα υπάρξει ειδική ένδειξη στην οθόνη ελέγχου.

Τα χαρακτηριστικά του δαπεδοεργόμετρου περιλαμβάνουν μέγιστη ταχύτητα 25 km/h σε διαβάθμιση 0,2 km/h, ανηφορική κλίση έως 25% με διαβάθμιση 0,5% και κατηφορική κλίση έως -5% με διαβάθμιση 0,5%.

Το δυναμοεργόμετρο (RUNRACE HC 1200) παρέχει μια ευρύτατη δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων εξάσκησης, σχεδόν ότι προσφέρει και η προπόνηση σε φυσικό χώρο. Οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν απομνημόνευση προγραμμάτων ώστε να είναι δυνατή η επανεξέταση του αθλητή κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή εξέταση πολλών αθλητών με το ίδιο πρωτόκολλο, ειδικά πρω-αποθηκευμένα πρωτόκολλά για την εκτέλεση δοκιμασιών μέγιστης αερόβιας ικανότητας (Bruce, Astrand, Naughton) και υπολογισμού της μέγιστης καρδιακής συχνότητας και της ταχύτητας στο αναερόβιο κατώφλι (Conconi).

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 7 προ-αποθηκευμένα προγράμματα τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος της προπονητικής.

Μπορεί να συνδυαστεί είτε με εργοσπιρόμετρο, είτε με ηλεκτροκαρδιογράφο και να αποτελέσει έτσι μέρος μιας πλήρως εξοπλισμένης εργομετρικής μονάδας.