Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Σύστημα μέτρησης της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας

To σύστημα μέτρησης της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας (ισορροπίας) ΚΑΤ-2000 (Kinesthetic Ability Trainer , Breg , Inc) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ικανότητας διατήρησης της ισορροπίας.

Το σύστημα αποτελείται από μια μετακινούμενη πλατφόρμα (στην οποία στέκεται ο εξεταζόμενος) η οποία στηρίζεται σε έναν μικρό άξονα. Η σταθερότητα της πλατφόρμας ελέγχεται μεταβάλλοντας την πίεση σε ένα κυκλικό μαξιλάρι γεμάτο πεπιεσμένο αέρα, τοποθετημένο μεταξύ της πλατφόρμας και της βάσης της μονάδας. Όταν το μαξιλάρι διαταθεί η πλατφόρμα σταθεροποιείται ενώ όταν αδειάσει από αέρα η πλατφόρμα γίνεται εξαιρετικά ασταθής. Η πίεση του αέρα μέσα στο μαξιλάρι καθορίζεται με βάση το βάρος του εξεταζομένου. Ένας αισθητήρας στην μπροστινή πλευρά της πλατφόρμας είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή και παρέχει την απόκλιση της πλατφόρμας από την θέση αναφοράς κατά την διάρκεια μιας δοκιμασίας. Από την απόκλιση αυτή υπολογίζεται ένας Δείκτης Ισορροπίας.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα του εξεταζομένου να διατηρεί την πλατφόρμα κοντά στην θέση αναφοράς. Χαμηλός ΔΙ σημαίνει καλή ικανότητα ισορροπίας. Ο εξεταζόμενος μπορεί να υποβληθεί σε στατικά tests κατά τα οποία το σημείο αναφοράς είναι σταθερό αλλά και σε δυναμικά tests κατά τα οποία το σημείο αναφοράς μετακινείται.

To ΚΑΤ-2000 χρησιμοποιείται στο εργαστήριό μας για την παρακολούθηση της ικανότητας ισορροπίας σε ασθενείς με συνδεσμικές κακώσεις κάτω άκρου προ- και μετεγχειρητικά, καθώς και κατά τη διάρκεια της πορείας της αποκατάστασης. Επίσης, με το ΚΑΤ-2000 εκτιμούμε και υγιείς αθλητές και αθλούμενους για την εκτίμηση της επίδρασης στην ικανότητα ισορροπίας παραγόντων όπως η κόπωση, στα πλαίσια μελέτης προδιαθεσικών παραγόντων τραυματισμού.