Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Patellar fractures associated with medial-third bone-patellar tendon-bone autograft ACL reconstruction.

Papageorgiou C.D., VK. Kostopoulos, UG. Moebius, ΚA. Petropoulou, AD.Georgoulis, ΡΝ. Soucacos

 Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 9 (3), 151-154, 2001

Patella fractures following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction are a recognized but rarely reported complication. To our knowledge, 24 reports of patella fractures after ACL reconstruction using the central-third patella-tendon autograft have been reported in the literature. Patellar fractures associated with the use of the medial-third bone-patellar tendon-bone autograft have not been reported. This article describes four cases of patellar fractures in 478 ACL reconstructions between 1992 and 1999, using the medial third of the patellar tendon graft. All of them were transverse fractures of the patella but only one was displaced. All patients suffered local injury to the donor knee between 2 and 4 months postoperatively. No significant differences in the final outcome were noticed between the cases complicated with patellar fracture and those with uncomplicated ACL reconstructions.