Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

The «Noulis» behind the Lachman test.

Soucacos P.N., Papadopoulou M., Georgoulis A.

 Arthroscopy 14:75-76, 1998