Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Die Plattenosteosynthese bei der typischen und atypischen distalen Radiusfaktur. [Volar plate osteosynthesis in typical and atypical distal radius fractures]

Georgoulis A., Lais E, Bernard M., Hertel P.

 Akt. Traumatol. 22, 9-14, 1992.

 

28 patients with a fracture of the distal end of the radius were treated by a T-plate osteosynthesis through the volar approach. There were 7 unstable distal metaphyseal fractures and 21 dislocated intra-articular fractures. 21 patients were investigated 6 months to 8 years after operation according to the scheme of Sarmiento. 17 patients had a good or excellent result, 4 patients a fair or poor result. 2 patients developed a Sudeck's dystrophy (Algodystrophy), one of them with a radial-ulnar bone bridge. The volar application of the plate is indicated for flexion and extension fractures. In cases with compression of the dorsal cortex a bone graft is indicated to improve a stable osteosynthesis. A conventional tomography on two views helps to diagnose exactly an intra-articular fracture and to decide whether to use a plate or pins and external fixation after open reduction. Remanipulation or an operation 2 weeks after trauma increases the risk of a Sudeck's dystrophy and leads to a poor result.