Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Prediction of peak oxygen uptake from a maximal treadmill test in 12 - 18 year old active male adolescents

Tsiaras V., Zafeiridis A., Dipla K., Kostas P., Georgoulis A., Kellis S.

Pediatric Exercise Science. 2010. In Press