Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Three-dimensional tibiofemoral kinematics of the anterior cruciate-deficient and reconstructed knee during walking.

Georgoulis, A.D., Papadonikolakis, A., Papageorgiou, C.D., Mitsou, A., & Stergiou, N.

Am J Sports Med. 31 (1); 75-79, 2003

BACKGROUND: It is possible that gait abnormalities may play a role in the pathogenesis of meniscal or chondral injury as well as osteoarthritis of the knee in patients with anterior cruciate ligament deficiency.

HYPOTHESIS: The three-dimensional kinematics of anterior cruciate ligament-deficient knees are changed even during low-stress activities, such as walking, but can be restored by reconstruction.

STUDY DESIGN: Case control study.

METHODS: Using a three-dimensional optoelectronic gait analysis system, we examined 13 patients with anterior cruciate ligament-deficient knees, 21 patients with anterior cruciate ligament-reconstructed knees, and 10 control subjects with uninjured knees during walking.

RESULTS: Normal patterns of knee flexion-extension, abduction-adduction, and internal-external rotation during the gait cycle were maintained by all subjects. A significant difference in tibial rotation angle during the initial swing phase was found in anterior cruciate ligament-deficient knees compared with reconstructed and control knees. The patients with anterior cruciate ligament-deficient knees rotated the tibia internally during the initial swing phase, whereas the others rotated externally.

CONCLUSIONS: Patients with anterior cruciate ligament-deficient knees experienced repeated episodes of rotational instability during walking, whereas patients with reconstruction experienced tibial rotation that is closer to normal.

CLINICAL RELEVANCE: Repeated episodes of knee rotational instability may play a role in the development of pathologic knee conditions. Copyright 2003 American Orthopaedic Society for Sports Medicine