Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

28ο Διεθνές Συνέδριο της Spanish Knee Society

22.04.2009

Ο καθηγητής κ. Αναστάσιος Γεωργούλης έλαβε μέρος στο 28th National Congress of the Spanish Knee Society το οποίο έγινε στις 22 έως 24 Απριλίου 2009 στη Γκιζόν (Ισπανία) με μια προφορική ανακοίνωση:

IMPORTANCIA DE LA ROTACIÓN PATOLÓGICA ANTES Y DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LCA
Anastasios Georgoulis