Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Συνέδριο EΕΕΦ 14-16 Νοεμβρίου 2008

11.11.2008

Δύο μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου, οι φυσικοθεραπευτές Σοφία Ξεργιά και Σπύρος Γεωργίου παρεβρέθηκαν στο 22o Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας στις 14-16 Νοεμβρίου 2008 με 1 προφορική ανακοίνωση και ένα poster.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ήταν η εξής:

"Ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικού μηχανισμού του γόνατος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης ΠΧΣ με μόσχευμα οπίσθιων μηριαίων"
Σπύρος Γεωργίου, Δημήτριος Γιώτης, Σταύρος Ριστάνης, Ηλίας Τσέπης, Ευστάθιος Μότσης, Αναστάσιος Γεωργούλης

και το poster:

"Το κεκλιμένο επίπεδο επηρεάζει τη μεταβλητότητα της βάδισης"
Σοφία Ξεργιά, Φραντσέσκα Ζαμπέλη, Κωνσταντίνα Μωραϊτη, Σπύρος Γεωργίου, Νικόλαος Στεργίου και Αναστάσιος Γεωργούλής

Σημαντικό είναι ότι η προφορική ανακοίνωση βραβεύτηκε ως η καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση του συνεδρίου.

Σχετική διεύθυνση:

http://www.eeef.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=155