Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Συνέδριο ELEMBIO 26-28 Σεπτεμβρίου 2008

26.09.2008

Δύο μέλη του Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου, οι Σταύρος Ριστάνης και Κώστας Πάτρας, παραβρέθηκαν στο 3ο συνέδριο της ELEMBIO (Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής) στις 26-28 Σεπτέμβρη 2009 στην Αθήνα με 2 προφορικές ανακοινώσεις:

"Electromechanical Delay of the Knee Flexor Muscles After Harvesting the Hamstrings for ACL Reconstruction" των S. Ristanis, E. Tsepis, D. Giotis, K. Patras, N. Stergiou, A. D. Georgoulis

και

"Effect of Exercise Intensity on EMG Amplitude During Treadmill Running" των K. Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A. Georgoulis

Σχετική διεύθυνση:

http://www.elembio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=53%3A3rd-conference&catid=35%3Aconferences&Itemid=59&lang=el